Identiteit en waarden van de club

Bij KFC Wambeek Ternat staat de jeugdwerking centraal
en is de eerste ploeg hiervan het uithangbord.

Wij bieden voetbal voor iedereen, elk op zijn of haar niveau,

Individueel opleidingstraject (recreatief en competitief) dat door iedereen als plezant ervaren wordt voor de duur van de hele spelers- en/of trainerscarrière.

Kwalitatieve opleiding:
voetbalvisie, gediplomeerde trainers, individueel opleidingsplan, jaarplannen, einddoelstellingen, thematrainingen per leeftijdscategorie.

Instroom:
75% komt uit Ternat en 90% komt uit Ternat en zijn grensgemeenten.

Uitstroom:
enkel naar Elite en hogere IP opleidingen

Financieel gezond op structurele basis

Nederlandstalige omgeving waar iedereen welkom is.

 

SPELERS

Waarden KFC Wambeek Ternat

 

SUPPORTERS

Raadgevingen voor Supporters